Права и задължения

Начало
Галерия Жени
Галерия Мъже
Търсене
Топкласации
Онлайн
Рожденици
Регистрация
Advertisements
Илиян Славов Linda Melinda Niki Niki Ивош Статечни Красимир Ценков Мирослав Василев Lubomr Lubomir Анатоли Кирилов Боби Борислав Митко Галев Krasimir Petrov Любомир Петров Stefan Datsov Lucy Belcheff ivan ivanov Тихомир Пеков atanas hristov Georgi Georgiev Hristo Ivanov dimo dimov Веселин Чолаков Здравко Петров Ирина Младенова Галин Колев Стефан Иванов Григор Петков Владимир Попов Йордан Йорданов Бисера Манолова Georgi Ivanov Николай Добрев Росрос Станева Живко Господинов Стефан Stefan Димитър Димитров Цецо Иванов Ди Ми Анджи Анджи byulent hamzov Ивайло Илиев Стоян Стоянов Cvetan Gerenski младен младенов Георги Георгиев Цецо Киров mariqn kirchev Диди Анг Pavel Dimitrov Цветомир Начев Борис Владимиров Димитър Георгиев Plamen Raykov Северин Хаджиев Иван Дошев pete lee Ivo Kovachev maris maris jole timocanin Lucia Pop Nenad Vasic Silviu Popescu IMPRESSIVE ever Gabriela Popa THEODOR DIACONESCU gica craciun Flo rin
Елмаз приложения

Права и задължения


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт Elmaz.com

Добре дошли в нашия уебсайт Elmaz.com. Моля, запознайте се с условията по-долу, тъй като с достъпа, разглеждането, регистрацията и използването по какъвто и да е начин на уебсайта и неговите услуги и ресурси ще се счита, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия. Тези Oбщи условия се прилагат от момента на първоначален достъп до уебсайта и услугите.

I. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:
“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта и услугите в www.elmaz.com;
“Търговец” - търговско дружество “СИНЕРА БГ” ООД, което управлява и поддържа Уебсайта;
“Потребител/и” – физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което използва услугите на Уебсайта;
“Уебсайт” – онлайн платформа за запознанства и социални контакти с уеб адрес URL: www.elmaz.com;
“Услуга/-и” – всички услуги, които са предмет на предлагане в Уебсайта на търговеца;
“Профил”  - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран или нерегистриран потребител на услугите в Уебсайта.

II. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Потребителите и Търговеца във връзка с предоставянето на Услугите на Търговеца чрез Уебсайта.
2. Търговецът е “СИНЕРА БГ” ООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК: 103980070, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Приморски, ул. “Генерал Гурко” №84
3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има задължителна сила между Потребителите и Търговеца. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Търговеца в Уебсайта, които са неразделна част от ОУ.
4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.
5. Търговецът си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време след предварително известяване на регистрираните потребители по имейл или на видимо място в Уебсайта. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на Услугите на Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При несъгласие на Потребителя с новите версии на ОУ, същият не следва да използва Услугите на Уебсайта по какъвто и да е начин.
6. Търговецът полага всички разумни усилия, за да предоставя на потребителите възможност за постоянно и безпроблемно използване от на Уебсайта. Възможно е в Уебсайта да има технически или други грешки (несъществена разлика в цветове, нотификации, грешка в изписване и други подобни), които се дължат на неволна грешка или пропуск.

III. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на потребителите в Уебсайта се изразяват в осигуряване на възможност за лесно и свободно общуване, запознанства, комуникация и чат с други регистрирани потребители на Уебсайта съобразно предварително зададени от всеки Потребител критерии на търсене. Всеки Потребител, който желае да използва Услугите на Уебсайта, следва да създаде свой собствен потребителски профил, чрез който може да разглежда профили на други потребители, да изпраща съобщения до други потребители, да гласува за други потребители и други.
8. Търговецът предоставя, а Потребителят използват услугите такива, „каквито са”, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта и настоящите Общи условия. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност за правилността на избора им, както и за съответствието с техните очаквания по отношение на крайния резултат от използването на Услугите на Уебсайта.

IV. Регистрация

9. Използването на услугите и ресурсите, предлагани чрез Уебсайта, изисква създаване на потребителски профил. За успешна регистрация Потребителят следва да създаде уникално потребителско име и парола, както и да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като същият отговаря напълно за точността, пълнотата, актуалността и верността на посочените данни. Задължително условие за извършване на успешна регистрация е потребителят да има навършени 18 години, да се запознае с Общите условия и Политиката за поверителност на Уебсайта и да изрази своето съгласие с тях, както и да изрази своето съгласие част от данните, които попълни, да бъдат публикувани публично в Уебсайта и да бъдат видими под формата на личен профил.
10. След успешна регистрация, Потребителят има възможност по всяко време да разглежда и променя информацията, попълнена при регистрацията.
11. Чрез регистрационната форма Потребителят преодставя следната информация: име и фамилия; имейл адрес; страна и град на пребиваване; рождена дата; пол; интереси (мъже/жени).
12. Търговецът използва горепосочената информация, за да предостави своите Услуги, както са описани в настоящите Общи условия.
13. В процеса на регистрация, Потребителят има право да даде своето съгласие за получаване на маркетинг и търговски съобщения от Търговеца на имейл адреса, използван при регистрация.
14. Потребителят носи пълна отговорност за опазването в конфиденциалност на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, предприети посредством неговия потребителски профил. 
15. Личните данни, предоставени от Потребителя в процеса на регистрация и използването на Уебсайта, неговите Услуги и ресурси, ще бъдат обработвани съобразно Политиката за поверителност, достъпна тук.

V. Права и задължения на страните

16. Потребителят се задължава:
16.1. Да използва предлаганите в Уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Търговеца за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.
16.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Търговеца, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта.
16.3. Да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява, в цялост или отделни части от Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.
16.4. Да се информира за промени в Уебсайта, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени.
16.5. Да не извършва което и да е от следните действия: копиране, адаптиране, реверсивен инженеринг, модифициране, създаване на производни на софтуера в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.
16.6. Да не използва търговската марка на Търговеца и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Търговеца и/или на трети лица.
16.7. Да не предлага, рекламира, предоставя, публикува информация или линкове, насочващи към уебсайтове, които предлагат услуги, идентични или сходни с предлаганите в Уебсайта.
16.8. Да не публикува коментари и да не изпраща съобщения до други потребители с нецензурно, обиждащо, сексуално, осмиващо, нарушаващо законови изисквания и добри нрави съдържание, както и съдържание относно трети лица, чрез което последните могат да бъдат идентифицирани.
17. Потребителят има право:
17.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
17.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.
17.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.
18. Търговецът има право:
18.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява, намалява или променя по друг начин обхвата на Услугите, които предлага, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
18.2. Да блокира достъпа на потребител до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребители, на Търговеца или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.
18.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Търговецът има право временно да ограничи или преустанови достъпът до Уебсайта.
18.4. Търговецът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни от страна на Потребител.
18.5. По всяко време, по свое усмотрение да прави промени в цените на платените услуги, предоставяни чрез Уебсайта, когато важни икономически, пазарни и търговски условия изискват това. Промените в цените на платените услуги няма да засегнат закупените преди промяната услуги.
19. Търговецът се задължава:
19.1. Да предостави на Потребителя достъп до предлаганите чрез Уебсайта Услуги и ресурси съгласно правилата на настоящите Общи условия.
19.2. Да предостави на Потребителя заявените от него платени услуги чрез Уебсайта.
19.3. Да изтрие (заличи) профила на даден Потребител при отправено изрично искане за това, доколкото не са налице основания за отказ от уважаване на искането на Потребителя.

VI. Платени услуги. Цени. Плащане

20. Търговецът предоставя на Потребителя възможност да закупи пакет “Елмаз Екстра”, съдържащ допълнителни платени функционалности към Уебсайта. Закупуването и използването на платените услуги не е задължително условие, а е доброволно, изцяло по воля на Потребителя. Активирането на услугата не е условие за съществуването на потребителския профил и не е пряко свързано с използването на останалите безплатни услуги предлагани в Уебсайта.
21. Потребителят може да заплати за допълнителните услуги, включени в пакета “Елмаз Екстра” чрез следните методи за плащане: чрез SMS; чрез ePay.bg; чрез EasyPay; чрез PayPal; чрез Safe Change; чрез Skrill.
22. Всички допълнителни функционалности, включени в “Елмаз Екстра”, начините за активиране на “Елмаз Екстра”, цените и сроковете на валидност на пакета са описани в страницата "Елмаз Екстра", достъпна за регистрирани потребители на Уебсайта.
23. Цените на платените услуги, предлагани в Уебсайта са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. Търговецът си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги по свое усмотрение.
24. Дължимата от Потребителя крайна сума може да включва такса от съответния платежен оператор, в зависимост от избрания метод за плащане. Таксите се определят от съответният оператор на избраната платежна услуга и могат да варират. При избор на метод на плащане, препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответния платежен оператор, за да се избере най-подходящата или икономична платежна услуга от наличните.
25. Потребителят приема и се съгласява, че съгласно чл. 57 т. 13 от Закона за защита на потребителите, Потребителят няма право на отказ от заявените от него платени услуги, тъй като същите представляват предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, а тяхното изпълнение е започнало с изричното съгласие на Потребителя.

VII. Отговорност

26. Търговецът не носи отговорност за:
26.1. Предоставената от Потребителя чрез Уебсайта и неговите функционалности информация, снимки и друго съдържание; изпратени съобщения до други потребители на Уебсайта; публикувани коментари и изявления от Потребителя чрез Уебсайта, както и всякакви други действия, извършени от Потребителя и/или от други лица чрез неговия потребителски профил в Уебсайта;
26.2. Качеството, надеждността, точността и извършването на услуги, предоставяни от трети лица и организации във връзка с осъществяването на достъп до и функционирането на Интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност съответния доставчик на интернет и други електронни услуги или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни чрез Уебсайта;
26.3. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки и косвени вреди, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;
26.4. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници, видими в Уебсайта.
26.5. Качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с разплащанията на заявените чрез Уебсайта платени услуги, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните платени услуги.
26.6. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Уебсайта, Потребителят следва да не използва Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

VIII. Защита на личните данни

27. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Търговеца с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за поверителност, която е неразделна част от ОУ, и е достъпна тук.
28. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на законодателството за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

Политика за поверителност и защита на лични данни


IX. Интелектуална собственост

29. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на или са отстъпени по силата на лицензионно споразумение на Търговеца и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Търговеца. Използването на услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителя каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

Х. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

30. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

XI. Приложимо право

31. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

XII. Контакти

Elmaz.com
Търговец: "Синера БГ" ООД е търговско дружество , регистрирано по ф.д. N: 4013/2005 по описа на СГС.
ЕИК: 103980070
ID номер по ЗДДС: BG103980070
Адрес на регистрация: гр. Варна, ул. ген. Гурко 84
Телефон: 052390500 (9:00 до 17:30 часа)
Е-майл: webmaster@elmaz.com

Последна промяна: 01.06.2020 г.

Синера БГ ООД © 2001-2020 | Всички права запазени
Advertisements
TelePoint